ДКЦ "д-р Стефан Черкезов"

предоставя амбулаторна специализирана медицинска помощ в следните направления:

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Предоставяната в ДКЦ д-р Стефан Черкезов АД медицинска помощ е съобразена с последните световни препоръки във всяка от медицинските области

МОБАЛ

Лекарите работещи в ДКЦ д-р Стефан Черкезов са доказани професионалисти. Повечето то тях практикуват и в структурите на МОБАЛ д-р Стефан Черкезов

БЕЗОПАСТНОСТ

в ДКЦ д-р Стефан Черкезов се спазват препоръчаните от МЗ противоепидемични мерки. Носенето на маска покриваща носа и устата е задължително