• Възпитаник на МУ - София - Випуск 2006
  • Специалност Урология от МУ - Пловдив - 2016
  • Практикува и в МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов"
  • Специалист Гастроентеролог
  • Гастроинтестинална ендоскопия
  • Абдоминална ехография