Обект на Ендокринологията са заболяванията обхващащи органите на ендокринната система. Това е системата която отговаря за хормоналната регулация на процесите протичащи в човешкото тяло. Тези заболявания са известни още като болести на обмяната на веществата. Особено разпространени и обществено значими заболявания лекувани от Ендокринологията са диабета, затлъстяването , както и заболяванията на щитовидната жлеза.

  •  Налично
  •  Частияно Налично
  •  Напълно Заето
  •  Заето
  •  Затворено