Обект на Хирургичния преглед са заболявания в цялото тяло, чиято диференциална диагноза и лечение изисква прилагане на хирургична техника. Чрез хирургичната техника се достига до органи или тъкани които са недостъпни за инвазивните техники на изследване. Хирургичната техника се използва и за обработка на трудно зарастващи рани.

  •  Налично
  •  Частияно Налично
  •  Напълно Заето
  •  Заето
  •  Затворено